gallery/wvfmet man

15 tot en met 17 november 2019

Vertellen op Ameland

 

Het Wadden Vertel Festival is een initiatief van Ameland Vertel!, de vertelgroep van het eiland dat in 2018 Eiland van Hidde Dirks Kat was (HDK2018). In dat jaar en voor die gelegenheid is de vertelgroep opgericht, nadat de leden een training in vertellen kregen aangeboden van de Amelander Musea, om tijdens HDK2018 met voldoende bagage op te treden in de verschillende musea. Sindsdien zijn de vertellers blijven vertellen. Het is de nalatenschap (legacy ) van HDK2018 en van LF2018, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad in Europa.

Verhalen van de Nederlandse Waddeneilanden
 

Op de Nederlandse Waddeneilanden zijn veel vertellers actief, ook vertellers die in het dialect van het eiland vertellen. Hoe zacht zingt het Tessels, hoe poëtisch klinkt het Meslânzers en wat voor een bijzondere woorden kent het Schiermonnikoogs? Dat is te genieten op het Wadden Vertel Festival en wie z'n taalantenne goed afstelt begrijpt elke syllabe. De verhalen in dialect maken een belangrijk onderdeel uit van het Wadden Vertel Festival. Er wordt ook in het Amelander dialect en in het Nederlands verteld. 

Het Wadden Vertel Festival is vriend van Expeditie Ameland. In de oneven jaren wordt het Wadden Vertel Festival georganiseerd en in de even jaren Expeditie Ameland, een internationaal vertelfestival. Storytelling op z'n allerbest met neusjes van zalmen als vertellers en workshop leiders. 
De eerste Expeditie Ameland, a storytelling adventure, is van 12 tot en met 15 november 2020.

gallery/logo exp ameland def